EKSKLUSIVT INDHOLD FOR MODTAGERE AF NYHEDSBREVET:

FEM TRIN TIL DEN GODE UNDERSØGELSE

Når du skal have gennemført en undersøgelse, er det vigtigt, at designet er nøje gennemtænkt for at opnå det mest retvisende resultat. Derfor har MEGAFON lavet en guide med de 5 trin, som du skal være særligt opmærksom på, når du skal til at lave en undersøgelse. 

 

DEN GODE UNDERSØGELSE

1. TAG UDGANGSPUNKT I
PROBLEMSTILLINGEN

Hvad skal du have til aftensmad? Du vælger sikkert først en ret, og finder derefter ud af, hvilke ingredienser der skal bruges, og hvordan du ønsker at tilberede retten. Det samme gælder undersøgelser.

Når du skal lave en undersøgelse, skal du altid tage udgangspunkt i problemstillingen, før du vælger, hvordan den skal løses. Metoden er ikke målet i sig selv; det er en måde, hvorpå man opnår det bedste resultat.

Enhver kundedialog starter derfor med, at vi spørger ind til problemstillingen og sætter os ind i præcist, hvad det er for en viden, kunden efterspørger. Først derefter vælger vi den eller de metoder, der skal benyttes, og tager stilling til hvordan disse principper kan udmønte sig i praksis til glæde for eksempelvis borgerne i kommunen.

2. MIX METODER

Alle metoder har deres styrker og svagheder. Derfor bør muligheden for at triangulere, altså blande forskellige metoder altid overvejes, når du skal lave en undersøgelse.

Forestil dig en hullet ost, som du kan kigge ind igennem. Hver metode er som et hul i osten. Jo flere huller (metoder) du anskuer din problemstilling igennem, jo bedre forståelse for problemstillingen opnår du.

Et mix af kvalitative og kvantitative metoder kan biddrage med forskellige vinkler på et problemfelt. Mens den kvantitative analyse valideres gennem svar fra et repræsentativt udsnit af respondentgruppen, anlægger den kvalitative analyse et mere vertikalt perspektiv ved at gå i dybden med en given problemstilling eller udfordring – Fokus flyttes altså fra, at noget sker til, hvorfor det sker.

3. MØD MÅLGRUPPEN
HVOR DE ER

Valg af metode afhænger i høj grad af målgruppen. Det er altid bedst at designe en undersøgelse på målgruppens præmisser; at møde dem, hvor de er.

I analysebranchen taler man ofte om lette og svære målgrupper. Den letteste målgruppe at få fat i, er ressourcestærke studerende og singler uden børn. Under de svære målgrupper finder man blandt andet de helt unge, voksne med små børn, midaldrende økonomisk veletablerede mænd med fuldtidsjobs og kvinder af anden etnisk herkomst end dansk.

Når vi skal gennemføre en undersøgelse, forsøger vi derfor altid at sætte os ind i målgruppens sted, ved at finde ud af hvem de mennesker, vi skal tale med, er; hvor befinder de sig, hvordan får vi dem bedst i tale, og hvilke restriktioner er der forbundet med den specifikke målgruppe.

Derfor er det vigtigt, at man sætter sig i målgruppens sted og forsøger at opstille et scenarium, hvor disse mennesker får mulighed, tid og lyst til at deltage.

EKSEMPEL

Er målgruppen eksempelvis ældre mennesker, nås de bedst i deres eget hjem, hvis de skal medvirke i et dybdeinterview, mens direktøren skal have mulighed for at lave interviewet på farten. Den travle mor har måske først tid sent på aftenen eller i weekenden, og de unge gider ikke anstrenge sig for at møde op i en fokusgruppe – de skal nås, hvor de er færdes.

4. FORMULER PRÆCISE
SPØRGSMÅL

Uanset om det er en kvalitativ eller kvantitativ undersøgelse, så er det afgørende for resultatet af en undersøgelse, at spørgsmålene stilles rigtigt, så man får den fornødne viden afdækket korrekt.

DER ER MANGE POTENTIELLE FALDGRUBBER, NÅR MAN SKAL FORMULERE SPØRGSMÅL.

Er spørgsmålene stillet på en måde, som bevidst trækker svarene i en bestemt retning?

Er spørgsmålene ubevidst biased, fordi en bestemt måde at anskue en problemstilling på er blevet ensrettet internt i en organisation?

Er svarskalaerne fornuftige i forhold til det, man rent faktisk gerne vil have svar på?

Er der i rekrutteringen af respondenterne et systematisk skævtræk, således at stikprøven ikke bliver repræsentativ?

ET KVANTITATIVT EKSEMPEL

Er målgruppen eksempelvis ældre mennesker, nås de bedst i deres eget hjem, hvis de skal medvirke i et dybdeinterview, mens direktøren skal have mulighed for at lave interviewet på farten. Den travle mor har  måske først tid sent på aftenen eller i weekenden, og de unge gider ikke at anstrenge sig for at møde op til en fokusgruppe – de skal nås, der hvor de færdes. 

A: Kører du nogen gange uden sele, når du kører bil?

Ja
Nej
Ved ikke

B: Hvor ofte bruger du sikkerhedssele, når du kører bil?

Altid
For det meste
Nogle gange
Sjældent
Aldrig
Ved ikke

 

Med spørgsmål A tvinges respondentens svar ind i en ja eller nej kategori, hvilket vil medføre, at mange bevidst eller ubevidst underrapporterer den faktiske adfærd. Kører man eksempelvis med sele 9 ud af 10 gange, vil der være en tendens til at tænke, at svaret ”ja” bedst repræsenterer ens egen generelle adfærd, hvorfor denne kategori vælges. Dermed bliver den problemstilling, man søger at undersøge ikke ordentligt afdækket.

En bedre måde, at indfange de bilister på, som en gang imellem glemmer selen, er ved at graduere svarmulighederne og vende spørgsmålet om som i eksempel B. Således gøres det mere legitimt at afgive et af de 4 ud af 5 svar, der ikke er det ”korrekte” at give.

ET KVALITATIVT EKSEMPEL

Hvis man eksempelvis skal lave en kvalitativ undersøgelse med ældre, er der forskellige faktorer, der skal tages hensyn til, når man formulerer spørgsmålene til undersøgelsen. Det er en kendsgerning, at man med alderen opfanger ting langsommere. Det gør ikke ældre til dummere mennesker, det kræver blot, at man går til dem på en lidt anden måde, hermed bliver spørgsmålsformuleringerne afgørende for svarene.

Samtidig bør man tænke over, at en ældre målgruppe hurtigere bliver trætte og mister overblikket, når der bliver stillet mange spørgsmål, end en person i tredive års alderen. Derudover skal man også være opmærksom på, at der skal være tid til hyggesnak, når man interviewer en ælder målgruppe, da hyggesnakken skaber tillid og gør interviewpersonen tryk ved at svare på spørgsmålene i undersøgelsen.

5. BENYT ET UAFHÆNGIGT
ANALYSEINSTITUT

Det er enormt vigtigt for tilliden, at det er et eksternt analysebureau, der udfører undersøgelsen. Samtidig er det en fordel i rekrutteringsprocessen, at man kan sikre deltagerne, at de og deres svar er anonyme.

Ved at bruge et uafhængigt analyseinstitut, undgår man, at analysen bliver påvirket i en bestemt retning, og respondenterne vil være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem.

Med MEGAFON som afsender får du en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet. For os er en undersøgelse ikke bare endnu én i mængden. Vi går til hver opgave med et stort engagement, og vi lægger vægt på at være en samarbejdspartner, der evner at bibringe den mest præcise viden om undersøgelsens genstand.

Se eksempler på MEGAFONs undersøgelser under cases


”MEGAFON gik ikke blot til opgaven med den faglighed og professionalisme, der kan forventes af en samarbejdspartner, men også med engagement og medejerskab. For mig er der ingen tvivl om, at dét har være med til at give os undersøgelse af meget høj kvalitet. Opgaven var ikke nem, fordi vi forsøgte at gøre tingene på en ny måde. Men gennem et egentligt partnerskab om løsningen af den er vi i fællesskab nået til et produkt, der til fulde har levet op til intentionerne, og som uden tvivl kommer til at sætte sig spor i organisationen”.
 

MORTEN IVERSEN, KØGE KOMMUNE.

KONTAKT MEGAFON

Ring og få en uforpligtende snak med en af MEGAFONs konsulenter på tlf. 77414141

HVORFOR VÆLGE MEGAFON?

SOLID OG OMFATTENDE ERFARING

MEGAFON har en solid og omfattende erfaring med undersøgelser for private og offentlige virksomheder og organisationer. Vi giver jer en individuel rådgivning og gennem et tæt samarbejde med jer sammensætter vores konsulenter det undersøgelsesdesign, der er optimalt i forhold til netop jeres problemstillinger og behov.

HØJT KENDSKAB OG TROVÆRDIGHED

MEGAFON er et af de mest kendte analysefirmaer i Danmark, velkendt for en høj kvalitet og troværdighed. Ved at vælge MEGAFON får I fra starten en høj troværdighed hos dem, der skal bruge undersøgelsen: ledelsen, politikere, journalister og meningsdannere. At vælge en anerkendt samarbejdspartner gør jeres arbejde nemmere i alle faser af undersøgelsen. 

UAFHÆNGIGE RESULTATER OG HØJE SVARPROCENTER

Når I skal udføre analyser, er det en god ide, at undersøgelsen bliver udført af et uafhængigt analyseinstitut, så analysen ikke bliver påvirket i en bestemt retning. Samtidig vil respondenterne være mere villige til at deltage i en undersøgelse, når det er et velkendt og respekteret firma, der kontakter dem. Med MEGAFON som afsender får I en uafhængig, seriøs og valid undersøgelse med en højere svarprocent, der sikrer en bedre kvalitet.  

Scroll til toppen

PRIVATLIVSPOLITIK & COOKIEPOLITIK

MEGAFONS PRIVATLIVSPOLITIK

KORT OM MEGAFONS PRIVATLIVSPOLITIK 

Når MEGAFON gennemfører undersøgelser, indsamler og behandler vi dagligt data fra en meget stor gruppe af danskere. MEGAFON har derfor stor erfaring med og særligt fokus på at behandle alle data sikkert og omhyggeligt.

Det er vigtigt for MEGAFON, at både vores kunder og ikke mindst vores respondenter (svarpersoner) har stor tillid til vores indsamling, behandling, opbevaring og sletning af fortrolige og personlige oplysninger.
MEGAFON respekterer enhver persons ret til privatliv og ret til korrekt og lovlig behandling af deres personlige oplysninger. 

Som udgangspunkt er du anonym, når du deltager i MEGAFONs undersøgelser. Når databehandlingen afsluttes, sletter vi personoplysningerne fra dine svar. Herefter vil alle data være anonymiseret. Vi videreformidler aldrig personidentificerbar information til vores kunder, medmindre du som deltager har givet os en specifik tilladelse til at dele disse data fra en helt konkret undersøgelse.
Alle medarbejdere i MEGAFON er underlagt en omfattende tavsheds- og fortrolighedserklæring, og det er kun særligt udvalgte og godkendte dataansvarlige medarbejdere, der har adgang til dine kontaktoplysninger og personfølsomme oplysninger.

MEGAFONs privatlivspolitik følger således lovgivningen i EU’s databeskyttelses-forordning, den danske databeskyttelseslov samt de særlige procedurer for håndtering af fortrolige data, der er beskrevet i MEGAFONs ISO 20252:2012 Markeds-, opinions- og samfundsanalyser. Vores ISO-certificering er underlagt både intern audit og ekstern audit gennemført af DNV-GL.
Ud over at være ISO-certificeret, er MEGAFON medlem af ESOMAR, verdensorganisationen for markeds- og opinionsresearch. Således forpligter vi os ligeledes til at overholde alle forskrifter, der ifølge denne organisation knytter sig til god etik indenfor gennemførelse af markedsanalyser.

MEGAFONS privatlivspolitik beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du deltager i vores panel eller i en af de analyser, som vi foretager på vegne af vores kunder. Vi beskriver også, hvornår og hvorfor vi indsamler data, samt hvordan vi benytter og opbevarer dem sikkert og fortroligt. Endelig beskrives hvornår og under hvilke vilkår dine data kan videregives til andre. 
MEGAFONs databehandlingspolitik er grundlaget for, hvordan de oplysninger som du selv afgiver til os på domænet megafon.dk, eller som MEGAFON indsamler om dig gennem undersøgelser, vil blive behandlet af os.
Du bedes læse hele vores persondatapolitik for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

HVILKE DATA BEHANDLER MEGAFON?

Som deltager i en enkeltstående undersøgelse vil kontaktoplysninger og de afgivne svar udgøre de data, som MEGAFON behandler.
For vores panelmedlemmer gemmer MEGAFON som udgangspunkt kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresser, telefonnumre m.v.) og baggrundsinformationer (eksempelvis alder, køn, beskæftigelse, boligform, transportvalg). Dette gøres for at sikre, at panelmedlemmer kun får tilsendt de undersøgelser, der rent faktisk er relevante for dem. Som panelmedlem er du aldrig forpligtet til at besvare en given undersøgelse.
Vi indsamler desuden løbende de svar, som du afgiver i vores undersøgelser.
Ved besøg på hjemmesiden megafon.dk indsamles desuden informationer om din kontaktflade med hjemmesiden, samt dine tekniske informationer. Dette drejer sig om IP-adresse, skærmstørrelse samt hvilken browsertype og styresystem, som benyttes til besøget. Derudover logges tidspunkt og varighed for besøget på hjemmesiden. Denne information bruges til at optimere besøget på hjemmesiden, samt til at give os information om vores brugeres adfærdsmønstre på hjemmesiden.

Når du bruger vores hjemmeside, accepterer du i samme ombæring, at MEGAFON benytter sig af cookies, såfremt du ikke har fravalgt cookies i den browser-type du benytter. MEGAFONs brug af cookies kan indebære behandling af personoplysninger. 
For oplysninger om hvilke personhenførbare data MEGAFON har om dig, se venligst afsnit om henvendelser. 

SÅDAN BRUGES DINE BESVARELSER I MEGAFONS ANALYSER

Al data gemmes og håndteres efter gældende lovgivning og regler. Dine svar anvendes til markeds- og opinionsundersøgelser, statistiske analyser, samt til forskningsundersøgelser. 
Hos MEGAFON benytter vi os kun af de personoplysninger, der er relevante og nødvendige i forhold til den pågældende opgave. Vi arbejder ud fra et princip om dataminimering, og stiller således ikke spørgsmål, der er irrelevante for den pågældende opgave og analyse. For at sikre gennemsigtighed oplyser MEGAFON altid, hvad en given undersøgelse handler om, og dermed sikres, at du som respondent altid giver dit samtykke til at deltage i MEGAFONs undersøgelser på en informeret baggrund. 

MEGAFONS POLITIK FOR INDSAMLING AF DATA OM BØRN

MEGAFON er særlig opmærksom på beskyttelse af børn under 15 år, når de skal medvirke i en af vores undersøgelser. 
Medmindre der er tale om en undersøgelse, hvor det er påkrævet at involvere børn under 15 år, inviterer MEGAFON aldrig børn under 15 år til at medvirke i vores undersøgelser. Såfremt der er behov for at involvere børn under 15 år, sikrer MEGAFON altid, at dette sker under samtykke fra en voksen, der har myndighed over barnet. 

LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Både på MEGAFONs hjemmeside og i vores e-mails eller undersøgelser kan der til tider være links til eksterne hjemmesider, der ikke er ejet/kontrolleret af MEGAFON. I den sammenhæng anbefaler MEGAFON, at du er opmærksom på, at disse hjemmesider hver især indeholder deres helt egen privatlivspolitik. Derfor anbefaler vi også, at du undersøger og godkender den enkelte hjemmesides privatlivspolitik, før du vælger at afgive personoplysninger til den givne hjemmeside.

BRUG AF DATA TIL SEGMENTERING OG PROFILERING

I forbindelse med mange af MEGAFONs undersøgelser, benytter MEGAFON sig af automatiserede databehandlingsmekanismer, eksempelvis i forbindelse med segmentering eller profilering. Denne slags processer foregår dog som oftest med udgangspunkt i anonymiseret data, der således ikke kan henføres direkte til dig som enkeltperson.

SÅDAN OPBEVARES OG SIKRES DINE PERSONOPLYSNINGER

De oplysninger, vi indsamler fra dig, opbevares kun i Danmark hos MEGAFON og hos vores server-firma Athena. Data kan kun tilgås af medarbejdere hos MEGAFON, Athena og i særlige tilfælde også vores faste analysesoftware-leverandør Askia (Frankrig). MEGAFON anvender kun samarbejdspartnere fra sikre EU-lande. Vi har kontraktligt sikret, at alle vores eksterne leverandører og samarbejdspartnere følger MEGAFONs høje standarder for sikkerhed og fortrolighed.

MEGAFON arbejder struktureret og målrettet for at sikre, at alle personoplysninger håndteres sikkert og fortroligt i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Alle informationer, der afgives til MEGAFON, opbevares på en sikker server. Vi har begrænset adgangen til persondata for almindelige medarbejdere, og kun særligt sikkerhedsgodkendte datamedarbejdere har adgang til at arbejde med personhenførbare data. 
MEGAFON deler ikke dine personoplysninger med tredjepart og vi laver ikke dataoverførsler på tværs af grænser uden dit samtykke, medmindre det er påkrævet af loven. 
I henhold til lovgivningen gemmer MEGAFON kun personoplysninger i det tidsrum, hvor de er relevante i forhold til at kunne opfylde de formål, som de er indsamlet til. MEGAFON sletter således alle personoplysninger, der ikke længere er relevante, eller hvor formålet allerede er opnået.

DU ER SIKRET ANONYMITET, MEDMINDRE DU GIVER OS TILLADELSE TIL AT DELE DINE DATA

MEGAFONs kunder modtager som hovedregel kun statistiske tabeller og/eller anonymiserede data, hvor ingen enkeltpersoners svar kan identificeres.
I særlige tilfælde kan man som deltager bliver spurgt, om man vil tillade, at MEGAFON oplyser identiteten til den kunde, der har bestilt undersøgelsen. Det kræver en aktiv og tydelig tilladelse fra dig; uden den tilladelse vil du altid være fuldstændig anonym. Du har ret til at trække din tilladelse tilbage på ethvert givent tidspunkt, hvis du har givet tilladelse til, at MEGAFON må videregive dine personoplysninger, 

DINE RETTIGHEDER SOM RESPONDENT

Din deltagelse er 100% frivillig – det gælder alle vores paneler, alle vores undersøgelser og alle de spørgsmål, som vi stiller i undersøgelserne. Er der en undersøgelse eller et enkelt spørgsmål, som du ikke har lyst til at besvare, har du altid mulighed for at undlade at svare. Du kan altid og på et hvilket som helst tidspunkt stoppe din deltagelse i et panel eller i en undersøgelse. Du har altid ret til at trække dit samtykke tilbage. Vi behandler ikke oplysninger om dig, hvis du har valgt ikke at deltage i en undersøgelse eller har valgt at afbryde undersøgelsen undervejs.
Som respondent i MEGAFONs undersøgelser har du nogle klare rettigheder.
Når vi hos MEGAFON indhenter oplysninger om dig, er vi forpligtet til at oplyse dig om en række ting. Vi er således forpligtet til at oplyse:

•    Hvem vi er
•    Formålet med databehandlingen
•    Det juridiske grundlag, som vi behandler data på
•    At dit samtykke altid og nemt kan trækkes tilbage

Du har ret til at få oplyst, hvorvidt MEGAFON behandler data, der indeholder personoplysninger om dig, og i tilfælde af, at vi gør det, har du også ret til at få oplyst, hvilke personhenførbare informationer, vi har registreret i forbindelse med din deltagelse i vores undersøgelser. Hvis vores oplysninger om dig er forkerte, ufuldstændige eller uvæsentlige, har du ret til at få disse rettet (eller slettet).
Du har ret til at få slettet alle personhenførbare oplysninger (eller udvalgte oplysninger), som vi har om dig.
Du har ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger og detaljer om vores håndtering af dem. Derudover har du ret til at få MEGAFON til at overføre de personlige oplysninger, der er opbevaret hos os, direkte til en anden virksomhed, såfremt du ønsker dette.

Hvis du mener, at MEGAFON behandler dine data ulovligt eller overtræder dine rettigheder, har du til enhver tid mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan finde yderligere information om dine muligheder her: https://www.datatilsynet.dk

NÅR MEGAFON ER DATABEHANDLER

I en del projekter er MEGAFON databehandler på vegne af en dataansvarlig, der typisk vil være en af MEGAFONs kunder. Dette er fx tilfældet i de situationer, hvor en kunde leverer en liste med kunder eller medlemmer, hvoriblandt kunden ønsker, MEGAFON skal foretage interview. I den slags situationer er det den dataansvarlige (kunden) og ikke MEGAFON, der er ansvarlig for at overholde dine rettigheder i forhold til privatliv og personfølsomme oplysninger. MEGAFON oplyser dig dog altid om, hvis vi fungerer som databehandler og ikke som dataansvarlig, således at du har gennemsigtighed omkring, hvilken part du afgiver dine personlige oplysninger til. 
Når MEGAFON arbejder som databehandler, arbejder vi dog altid ud fra de samme høje etiske og lovgivningsmæssige forpligtelser for dine rettigheder, som hvis vi er dataansvarlig. MEGAFON udfører ikke databehandling for parter, hvor vi ikke kan stå etisk og retligt inde for deres behandling og beskyttelse af persondata. 

SLETNING AF DINE OPLYSNINGER

MEGAFON sletter rutinemæssigt alle personhenførbare data lige så snart vi ikke længere har behov for dem. Disse rutiner er fastlagt og beskrevet i vores ISO 20252:2012-proceduerer. 
Du kan altid selv bede om at få slettet alle oplysninger (eller udvalgte oplysninger), som vi har om dig (se afsnit om henvendelser). 

KONTAKTOPLYSNINGER FOR HENVENDELSER VEDRØRENDE PERSONLIGE OPLYSNINGER

Har du spørgsmål om dine personhenførbare data, ønsker du en kopi af dine oplysninger eller ønsker du at ændre eller slette data/oplysninger – så kan MEGAFONs hotline for personoplysninger kontaktes ved at sende en mail til support@megafon.dk eller ved rette telefonisk henvendelse på telefon +45 77 41 41 41.
Medlemmer af MEGAFONs paneler kan også se, hvilke data vi har registreret om dem og rette i oplysninger ved selv at logge ind på panelet.

ÆNDRINGER I MEGAFONS PRIVATLIVSPOLITIK

MEGAFONs privatlivspolitik er senest opdateret 19. april 2021. 
Alle fremtidige ændringer af vores privatlivspolitik vil fremgå på denne side, og vores panelmedlemmer vil få direkte besked ved væsentlige ændringer. 

COOKIEPOLITIK

De der cookies….

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold til dig, vise dig funktioner og til at analysere vores trafik. Når du klikker videre herfra, accepterer du vores cookies. Du kan læse mere om vores cookiepolitik samt hvordan du fravælger cookies her

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Angiv venligst dit samtykke-ID og -dato, når du kontakter os angående dit samtykke.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.megafon.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 19.04.2021 af Cookiebot:

Nødvendig (3)

Nødvendige cookies hjælper med at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

NavnUdbyderFormålUdløbType
__cfduidmorningcatch.netAnvendes af indholds-netværket Cloudflare til at identificere betroet webtrafik.30 dageHTTP Cookie
ASPSESSIONID#www.megafon.dkBevarer brugertilstand på tværs af sideforespørgsler.SessionHTTP Cookie
CookieConsentCookiebotGemmer brugerens cookie-samtykke-tilstand for det aktuelle domæne.1 årHTTP Cookie

Præferencer (2)

Præference cookies gør det muligt for en hjemmeside at huske oplysninger, der ændrer den måde hjemmesiden ser ud eller opfører sig på. F.eks. dit foretrukne sprog, eller den region, du befinder dig i.

NavnUdbyderFormålUdløbType
lang [x2]LinkedInGemmer det sprog brugeren har valgt på en hjemmesideSessionHTTP Cookie

Statistik (4)

Statistiske cookies giver hjemmesideejere indsigt i brugernes interaktion med hjemmesiden, ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

NavnUdbyderFormålUdløbType
_gawww.megafon.dkRegistrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.2 årHTTP Cookie
_gatwww.megafon.dkAnvendes af Google Analytics til at drosle hastigheden på antallet af forespørgsler til serveren1 dagHTTP Cookie
_gidwww.megafon.dkRegistrerer et unikt ID, der anvendes til at føre statistik over hvordan den besøgende bruger hjemmesiden.1 dagHTTP Cookie
AnalyticsSyncHistoryLinkedInBenyttes til synkronisering med tredjeparts analyseservice.29 dageHTTP Cookie

Marketing (8)

Marketing cookies bruges til at spore brugere på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts-annoncører.

NavnUdbyderFormålUdløbType
_fbpFacebookAnvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.3 mdr.HTTP Cookie
bcookieLinkedInAnvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services.2 årHTTP Cookie
bscookieLinkedInAnvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services.2 årHTTP Cookie
frFacebookAnvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.3 mdr.HTTP Cookie
lidcLinkedInAnvendes af den sociale netværkstjeneste LinkedIn til at spore brugen af indlejrede services.1 dagHTTP Cookie
r/collectGoogleDenne cookie benyttes til at sende data til Google Analytics omkring brugeres enhed og adfærd. Cookien følger den specifikke bruger på flere hjemmesider og enheder.SessionPixel Tracker
trFacebookAnvendes af Facebook til at levere forskellige reklame-tjenester, herunder realtids-bud fra tredjeparts-annoncører.SessionPixel Tracker
UserMatchHistoryLinkedInIndsamler data om den besøgendes præferencer på flere hjemmesider – benyttes til at optimere hjemmesidens annonce-relevans i forhold til den specifikke besøgende.29 dageHTTP Cookie
 

Skal vi stå for din næste undersøgelse?

Vi leverer både kvantitative og kvalitative analyser, du nemt kan omsætte til mærkbare resultater.